Connect with Facebook
Welcome to Vitamingreenplus.com
Thai English

วิธีการจัดส่งสินค้า

จัดส่งผ่านไปรษณีย์

  • จัดส่งโดยคิดประมาณค่าน้ำหนักของพัสดุที่จัดส่ง (จัดส่งแบบ EMS)

จัดส่งโดยวิธีอื่นๆ ที่ทางร้านมีบริการ (ค่าจัดส่ง ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนจัดส่ง)

  • จัดส่งโดย lalamove (เฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล)
  • จัดส่งโดย kerry express